KILKA SŁÓW

ZDJĘCIA

Co robimy?

CODZIENNIE

Dostarczamy posiłki głodnym i ubogim

CO TYDZIEŃ

Wspieramy sieroty i domy dziecka

CO MIESIĄC

Promujemy ekologię i lokalne biznesy

CAŁY CZAS

Uczestniczymy w ważnych przedsięwzięciach

Dokonania

Co zrobiliśmy

Nasze dokonania

Podaruj obiad

Projekt Santa Cristina -Włoska Pizza ,Amerykańskie Burgery czy Meksykańskie Torttille

1800 pizzy dla dzieci i młodzieży także z domów dziecka 15 pizzy dziennie

400 burgerów

1000 tortilli

Lody ekipy około 2000

800 soków i napoi głownie dzięki Selgros.pl oraz projekt Santa Cristina ilość 500 po 5 l

b)Podnoszenie kultury Żywienia wśród dzieci i młodzieży ,głównie z ubogich rodzin może być ikonka dzieci uśmiech

ilość rozdanych posiłków kuchnia Polska projekt Il Pasto Castro

6000 posiłków

b)posiłki dla osób dorosłych w tym seniorów czy osób wykluczonych w tym bezdomnych może być ikonka

realizacja gdanska ,ulice np.11 listopada itd.

7000 posiłków

W tym około 1000 kanapek

c)plecaki około jedna paleta

d)szczoteczki do zębów ,szampony,pasty do zębów dwie palety

podaruj atrakcje

400 uśmiechniętych dzieci dzięki sportowcom ,muzykom czy malarzom, a także młodym wojskowym:),trenerom personalnym.

Wacie cukrowej, lodom, pizzy czy grom i zabawom ,malowaniu czy śpiewaniu z gwiazdami lub ich braku

b)obniżenie kosztów usług prawnych dla najuboższych ,małych firm w walce z Wielkimi w projekcie www.zbudzmysie.pl

a dzięki  darczyńcom:

darmowe usługi prawne realizowane w trzech punktach porad prawnych na terenie warszawy

600 udzielonych porad prawnych w całej Poslce-całkowicie za darmo,a także

Pomoc cudzoziemcom -miejsce Gdańska 6a -Dzięki uprzejmości Parafii Matki Bożej Królowej Polski

Targowa dzięki Krystianowi Goliaszowi

Aspekty prawne

Cyfryzacja

Dążenie do społeczeństwa obywatelskiego

Forum młodych realizacja obywtaelska Rp

Binzes z wartościami i także dążenia do społ.. Obywatelskiego 19 września 2021 r. spotkanie poza podziałami

Ekolodzy ,firmy dbające o środowisko, politycy, kościół ,artyści, sportowcy, a także patrioci..

Acqua da dio plazmowana woda z dodatkiem azotu i tlnu będzie głównym motorem napędzającym szereg naszych działań.

Gwiazdy

Artur Szpilka i Dominika Zamara.

Karat Napalm.

Dudek P56

Atrakcje z Gwiazdami Artur Szpilka i Trening

Dokąd Zmierzamy

Jesteśmy przedsiębiorcami i działaczami społecznymi o różnych zainteresowaniach i poglądach ,których połączyła wspólna pasja do  prawa ,ekonomii i ekonomii społecznej, a także do działania na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych.

 

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych sektorach oraz działalność charytatywna na rzecz osób wykluczonych i potrzebujących pomocy ,jak i dążenia do zmian w prawie w naszym kraju w wielu obszarach zaczynając od spraw karnych ,a kończąc na petycjach w sprawie możliwości korzystania z usług elektronicznych w zakresie inicjatyw obywatelskich tzw. deklaracji i głosowania online(inicjatywy ustawodawczej, referendum lokalnego i ogólnokrajowego) pozwoliły na stworzenie „sieci przedsiębiorstw” w oparciu o prawdziwą społeczną gospodarkę rynkową (ordoliberalizm), która według nas jest naturalnym wyborem naszych czasów oraz obowiązkiem obywateli RP (przedsiębiorców RP), którą literatura definiuję w oparciu o trzy filary:

 

1 – filar gospodarczy,

 

2 – filar społeczny,

 

3 – filar środowiskowy.

 

*Zasady społecznej gospodarki rynkowej zapisane są w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 

„Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”

 

„Po pierwsze, społeczna gospodarka rynkowa została wskazana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20) jako podstawa ustroju gospodarczego kraju. Po drugie, także w Traktacie o Unii Europejskiej z 2007 r. wskazuje się, że ustrojową podstawą Unii jest społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Po trzecie, mimo konstytucyjnej rangi koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, w praktyce wyraźne są przejawy odstępstw od jej podstawowych zasad, w tym od zasady harmonizowania przemian gospodarczych, społecznych i ekologicznych, co przejawia się w rozmaitych, niesprzyjających należytej poprawie jakości życia ludzi, asymetriach. Zatem przeciwdziałanie, tak charakterystycznemu obecnie dla współczesnego świata, narastaniu tych asymetrii, staje się obecnie podstawowym wyzwaniem w polityce społeczno-gospodarczej wielu państw, w tym i Polski. Po czwarte, przełom cywilizacyjny, jaki urzeczywistnia się w wyniku rewolucji cyfrowej, wiąże się z rozmaitymi dodatkowymi przejawami niedostosowań istniejących rozwiązań instytucjonalnych, tj. niedostosowań do wymogów nowej, cyfrowej gospodarki. Wiążą się z tym zjawiska nieładu instytucjonalnego. Wskazuje to tym samym na potrzebę refleksji nad optymalnym modelem ustroju społeczno-gospodarczego.”

 

VIDE: http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn-2018-02.pdf

 

Naszym największym problemem było zrozumienie faktu, że mimo zapisu w konstytucji RP w art.20  w Polsce przeważa według nas model gospodarki oparty o liberalizm i kapitalizm, które, jak można sądzić, słuchając opinii społeczeństwa, pozbawione są wszelkich zasad moralnych; a teraz zaczyna  się powracać po dwóch dekadach, do porządku socjalistycznego — proponowany przez osoby oczekujące opiekuńczego państwa co najmniej w podstawowym wymiarze.

 

W zależności od opcji politycznej i lobby gospodarczego możemy także zauważyć :

 

 • społeczną gospodarką rynkową — wynikająca wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 • otwartą na świat gospodarkę — forsowaną przez Unię Europejską, a będąca skutkiem procesu

 

globalizacji;

 

 • podejście emocjonalno-narodowe, jakie w rzeczywistości realizowane jest przez polityków.

 

Jednak postanowiliśmy poświecić lata pracy i cały nasz majątek na stworzenie podmiotów gospodarczych ,które wypełnią zapis konstytucji w art.20, będą prowadzone o wartości jakie wyznajemy , będą przynosiły zyski , będą dbały o zrównoważony rozwój, będą dbały o środowisko, a także będą uwzględniały prawa i poglądy obywateli RP jednocześnie edukując i angażując lokalne społeczności w działania na rzecz osób potrzebujących z danej społeczności realizując ORdoliberalizm w naszym wykonaniu

 

Nasza idea jest oparta o ekonomię przyszłości w oparciu o model ordoliberalny promujący

 

Dobroczynność z zysków

 

Ekologię -gospodarka cyrkularna

 

Prawa człowieka i angażowane lokalnej społeczności

 

Zrównoważony rozwój poprzez sprzedać produktów rzemieślniczych i regionalnych Patriotyzm gospodarczy

Autor Tekstu Santa Cristina

Zwany też Krystianem Goliaszem.

Od Twórcy

O Projekcie KupujeszPomagasz.com

19 Sierpień 2021 rok

https://www.facebook.com/kupujeszpomagasz/posts/pfbid02iK5jtCuSbarU3sBUU8DiJKFjbxb4k7fwydVUh9D3yN1HWUc1Ref9m6WwwduJwuNRl

https://www.facebook.com/watch/?v=536484234713152

 

14 września 2021

https://youtu.be/sln0xcQsNug

10 maja 2023 r.

https://youtu.be/2uY0I_TKRPk

Woda Acqua da dio w Projekcie Kupujeszpomagasz.com

https://fb.watch/lLruEGN8a3/

Krystian w wolnym czasie przemienia się w reportera

https://youtu.be/l2eZLGIJg7U

 

O Autorze

Krystian Karol Goliasz –

„Człowiek” -który jest wizjonerem, przedsiębiorcą, działaczem społecznym, od wielu lat udowadnia, że „niemożliwe” staje się możliwe -w sposób innowacyjny kreuje i prowadzi działalności gospodarcze z wartościami, tworzy organizacje pozarządowe oraz łączy ludzi z różnych środowisk, które niezależnie od wyznania czy poglądów dążą do przejścia ze Społeczeństwa Konsumpcyjnego do Społeczeństwa Obywatelskiego.

” Nie tworzę nowej religii –wspólnie tworzymy nową kulturę życia, w której zwykły człowiek może doświadczać mocy niezwykłego Boga otwartego na każdego człowieka niezależnie od wyznania, który od zawsze dawał, daje i będzie dawał moc niezwykłej kreacji własnej rzeczywistości.”

Zrealizowane Projekty Społeczne, a także innowacyjne usługi i towary dostępne na rynku:

 1. A) Woda-Aqustorm.plobecnie nie ma wody plazmowej z dodatkiem azotu, która może być dla nas konkurencją w zakresie jej właściwości zdrowotnych, ale także cenowych.

Jedyna woda na rynku jaka istnieje, ale jest generację niżej to Nanowoda Nantespharma.

Koszt 5 litrów Nantespharma to 295 zł

Nasza woda za 5 litrów obecnie to koszt 50 zł z czego jeszcze część zysków przekazujemy na cele dobroczynne głównie do projektu kupujeszpomagasz.com (Facebook.com)

Woda nie tylko pozytywnie wpływa na zdrowie człowieka, ale także na wzrost roślin.

 1. B) Reaktor MDR (Microwave Drum Reactor) – Opracowaliśmy kilka nowatorskich technologii opartych na zastosowaniu energii mikrofalowej w skali przemysłowej, która umożliwia skuteczną utylizację różnorodnych odpadów w procesach termicznych oraz oczyszczania gazów z różnych zanieczyszczeń przy stosunkowo małych kosztach procesu.

Już dziś możemy utylizować odpady:

-komunalne;

-medyczne;

-oczyszczać grunt;

-utylizować azbest;

-utylizować opony.

W/w urządzenia skonstruował Ryszard Parosa

Vide: https://dona.pwr.edu.pl/szukaj/default.aspx?nrewid=095554

 1. C) Obniżenie kosztów usług prawnych oraz darmowe porady prawne i psychologiczne.

Projekt realizowany przez stowarzyszenie „Zbudźmy się” wraz Parafią Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

 1. D) Dążenie do zniesienia barier dla obywateli w zakresie możliwości korzystania z usług elektronicznych w zakresie inicjatyw obywatelskich (inicjatywy ustawodawczej, referendum lokalnego i ogólnokrajowego)

Realizacja: Stow.” Zbudźmy się” za aprobatą Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. E) Santa Cristina -Pizzeria (Krystian Goliasz) wraz z partnerami –

Wspieramy potrzebujących

Angażujemy się w wiele projektów mających na celu niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Wraz z serwisem PodarujObiad.pl zapewniamy stałe dostawy ciepłych posiłków dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na ich zakup we własnym zakresie.

Z kolei razem z takimi markami, jak: Selgros, Sporteum, Il Pastro Sacro oraz Tessuti.si angażujemy się w projekty związane z ochroną środowiska naturalnego.

Działania w celu dążenia do społeczeństwa obywatelskiego

 1. a) Próba stworzenia oddolnej partii politycznej Obywatelska RP

Krystian Karol Goliasz realizował projekt w zakresie wprowadzenia głosu młodzieży „FORUM MŁODYCH”.

 1. b) Projekt Kupujesz Pomagasz wraz z akcjami:

#podarujobiad –w akcji przekazaliśmy ok. 10 000 ciepłych i dwudaniowych posiłków kuchni polskiej dla ubogich dzieci, seniorów, a także bezdomnych.

Ponad 1000 Włoskiej Pizzy

1500 Burgerów i Tortilli

Tysiące lodów i wiele więcej dobra.

Akcja realizowana przez Santa Cristina, Il pasto Sacro, Selgros, Lody Kosmos i wiele więcej firm.

#podarujatracje-w tej akcji realizowaliśmy różne atrakcje dla dzieci z domów dziecka w tym spotkania z ludźmi ze świata sportu, muzyki czy malarstwa w tym: Artur Szpilka, Dominika Zamara, Arkadiusz Mazurkiewicz www.bodyspirituality.pl, Karat Napalm, Dudek P56.

Vide: https://www.youtube.com/watch?v=RfQgXyQXBIQ

https://www.facebook.com/…/pfbid032cDF2DwKumv37cveHkV8S

#ekotarg-akcja promująca świadome zakupy u lokalnych dostawców realizując #fairtrade tj.

Celem było zapewnienie rolnikom uczciwych i stabilnych cen za ich produkty, pomagając w ten sposób utrzymać rodziny i inwestować w lepszą przyszłość

#bizneszwartosciami- akcja mająca na celu promowanie przez firmy przekazywania części zysków na cele dobroczynne, dbające o środowisko, a także o prawa człowieka.

Vide: https://www.facebook.com/…/pfbid0TuTBNkEsFqjy2op5Qz6GgC

Krótko o Projekcie KupujeszPomagasz:

KUPUJESZ-POMAGASZ

Ułatwiamy niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują

KUPUJESZ-POMAGASZ to projekt społeczny mający na celu wspieranie osób chorych, ubogich, wykluczonych, a także tych, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych.

Sami jesteśmy przedsiębiorcami i działaczami społecznymi, którzy mają różne poglądy i zainteresowania, ale których połączyła chęć pomagania innym. Poprzez projekt KUPUJESZ-POMAGASZ chcemy, aby pomaganie stało się zdecydowanie prostsze i mogło towarzyszyć każdemu z nas – chociażby podczas codziennych zakupów czy korzystania z wybranych usług.

Idea całej akcji opiera się na 2 prostych etapach:

Kupujesz

Rób zakupy w sklepach i korzystaj z usług lokali, które dołączyły do projektu.

Pomagasz

Część zysków z każdej transakcji zostanie przekazana na rzecz potrzebujących.

Wartości w Projekcie to:

-Obniżanie kosztów towarów i usług

-obligatoryjne przekazywanie części zysków na cele dobroczynne (także firm współpracujących we wspólnych projektach);

-Prowadzenie działalności gospodarczej, która sprzyja ochronie środowiska i klimatu;

-Dbanie o Prawa Człowieka.

Krystian Goliasz był inicjatorem oraz głównym sponsorem większości realizowanych projektów, o których mógłby mówić o wiele dłużej, ale podkreśleniem jego sposobów wpływania na otaczający nas świat jest krótki film.

https://www.facebook.com/…/pcb…/536484234713152

___________________________________________

Harmonia Kosmosu – 28.06-02.07.2023 – Torzym

___________________________________________

#harmoniakosmosu #harmonia #kosmos #festiwal #społeczność #duchowość #świadomość #zdrowie #wolność #natura #rozwój #rozwójosobisty #ziołolecznictwo #naturalneterapie #ojczyzna #innowacyjność Pokaż mniej

Statut

Wyłączone

STATUT FUNDACJI

AKADEMIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO KUPUJESZ POMAGASZ (tekst jednolity z dnia 11 października 2021 r. roku)

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1. Cześć wstępna.

Fundacja pod nazwą FUNDACJA AKADEMIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO KUPUJESZ POMAGASZ, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Adriana Konrada Goliasza zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Olbryta w dniu 4 października 2021 roku, w Warszawie, Repertorium A nr 4960/2021.

 1.  

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy o fundacjach oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

 • 2. Zakres czasowy działania Fundacji.

            Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 • 3. Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie koniecznym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

 • 4. Właściwy Minister.

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rozwoju i Technologii.

 

 

Rozdział II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

 • 5. Cele statutowe Fundacji.
 1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości biznesowej, w tym tworzenia odpowiedzialności społecznej biznesu, przy użyciu nowoczesnych technologii w zakresie:

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

upowszechnienia edukacji ekonomicznej i ekologicznej wśród młodzieży i przedsiębiorców;

rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

opieki i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

działalności charytatywnej;

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

ochrony i promocji zdrowia;

działalności na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych;

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

wypoczynku dzieci i młodzieży;

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i opieki nad zabytkami;

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

turystyki i krajoznawstwa;

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

ratownictwa i ochrony ludności;

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

promocji i organizacji wolontariatu;

pomocy Polonii i Polakom za granicą;

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-33.

 

 • 6. Formy realizacji celów statutowych.
 1.  

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1.  

propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności gospodarczej i działalności organizacji  i pożytku publicznego,

 1.  

prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych na realizację celi Fundacji poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych,

 1.  

wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,

 1.  

rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,

 1.  

uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,

 1.  

finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,

 1.  

skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce, a także poza jej granicami, w  szczególności  młodzieży oraz przedstawicieli środowisk intelektualnych, naukowych i twórczych

 1.  

chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;

 1.  

rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;

 1.  

udzielanie pomocy społecznej,

 1.  

przekazywanie darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność pożytku publicznego.

 1.  

Fundacja nie może:

 1.  

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 1.  

przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 1.  

wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 1.  

dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 • 7. Wspieranie działalności osób trzecich.

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

 

 • 8. Medale, odznaczenia i nagrody.

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

 

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

 • 10. Majątek Fundacji.
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą może być przeznaczona kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

 • 11. Dochody Fundacji.
 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

świadczeń Fundatorów;

darowizn, spadków i zapisów;

odsetek bankowych;

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

funduszy Unii Europejskiej;

funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 12. Przeznaczenie wybranych dochodów.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności statutowej Fundacji.

 

 • 13. Działalność gospodarcza Fundacji.
 1.  

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie dla realizacji celów statutowych i tylko w  formach wspierających statutową działalność w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej  Klasyfikacji Działalności („PKD”):

 1.  

58.11.Z – Wydawanie książek,

 1.  

58.13.Z – Wydawanie gazet,

 1.  

58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 1.  

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

 1.  

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 1.  

59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 1.  

59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 1.  

63.12.Z – Działalność portali internetowych,

 1.  

63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 1.  

68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 1.  

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 1.  

70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

 1.  

70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

 1.  

73.1 – Reklama,

 1.  

73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

 1.  

74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  niesklasyfikowana,

 1.  

77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac  chronionych prawem autorskim,

 1.  

78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

 1.  

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 1.  

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 1.  

82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej  niesklasyfikowana,

 1.  

85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,

 1.  

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

 1.  

88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 1.  

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,

 1.  

94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

 1.  

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 • 14. Powołanie Fundacji do dziedziczenia.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że majątek spadkowy przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

 

 • 15. Organy Fundacji.
 1. Organami Fundacji są:

Rada Fundacji;

Zarząd Fundacji.

  

 • 16. Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji.

Rada Fundacji jest organem opiniującym i kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.

Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków.

Członków Rady Fundacji powołuje, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji, i odwołuje Fundator.

Odwołania Członka Rady mogą dokonać pozostali Członkowie jednomyślną decyzją.

Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

Do reprezentowania Rady Fundacji, składania oświadczeń woli w jej imieniu i podpisywania umów uprawniony jest Przewodniczący Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji może pisemnie przekazać swoje uprawnienia Wiceprzewodniczącemu Rady Fundacji.

 

 • 17. Kompetencje Rady Fundacji.
 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami;

określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania;

decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji będących członkami Zarządu Fundacji;

reprezentowanie Fundacji w zakresie czynności prawnych z członkami Zarządu Fundacji, w tym z zakresu prawa pracy, w szczególności nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.;

ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

 

 • 18. Posiedzenia Rady Fundacji.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.

Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.

Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji. Posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.

W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień. 

Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

 

 • 19. Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji.

Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.

Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Pod uchwałą wymagany jest podpis Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

 • 20. Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Fundator, co potwierdzone zostanie podjętą przez niego uchwałą.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. 

Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani.

Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez Radę Fundacji.

Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

 

 • 21. Kompetencje Zarządu.
 1.  

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1.  

reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

 1.  

sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

 1.  

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 1.  

uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

 1.  

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

 1.  

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu fundacji;

 1.  

ustalanie planów działania Fundacji;

 1.  

realizowanie uchwał Rady Fundacji;

 1.  

decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, z wyjątkiem członków Zarządu Fundacji;

 1.  

tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

 1.  

wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

 1.  

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

 1.  

sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

 1.  

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora.

 

 • 22. Posiedzenia Zarządu Fundacji.

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.

Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

 • 23. Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji.

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.

W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

 

 • 24. Reprezentacja Fundacji.

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

 

 • 25. Ciała doradcze.
 1.  

Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

 1.  

radę programową;

 1.  

radę honorową;

 1.  

zespoły doradcze.

 1.  

Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

 

Rozdział V

ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

 

 • 26. Zmiana Statutu Fundacji.

Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatora.

Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

 

 • 27. Połączenie Fundacji.
 1.  

Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 1.  

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 1.  

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

 

 • 28. Likwidacja Fundacji.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

  1.  
  2. Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator.
  3.  

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 1.  
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane mocą decyzji Fundator na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o  celach zbliżonych do celów działania Fundacji. 
ŚW.TOMASZ, SUMMA TEOLOGII, CZ.2-2, KW.26, ART. 6.

"Kochać to znaczy chcieć dobra drugiego"