kilka słów

USŁUGI

NA POCZĄTEK O NAS

Aby zacząć musisz nas poznać bliżej..

Jesteśmy przedsiębiorcami i działaczami społecznymi o różnych zainteresowaniach i poglądach, których połączyła wspólna pasja do prawa, ekonomii i ekonomii społecznej, a także do działania na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych sektorach oraz działalność charytatywna na rzecz osób wykluczonych i potrzebujących pomocy, jak i dążenia do zmian w prawie w naszym kraju w wielu obszarach zaczynając od spraw karnych, a kończąc na petycjach w sprawie możliwości korzystania z usług elektronicznych w zakresie inicjatyw obywatelskich tzw. deklaracji i głosowania online (inicjatywy ustawodawczej, referendum lokalnego i ogólnokrajowego) pozwoliły na stworzenie „sieci przedsiębiorstw” w oparciu o prawdziwą społeczną gospodarkę rynkową (ordoliberalizm), która według nas jest naturalnym wyborem naszych czasów oraz obowiązkiem obywateli RP (przedsiębiorców RP), którą literatura definiuje w oparciu o trzy filary:

1 – filar gospodarczy,

2 – filar społeczny,

3 – filar środowiskowy.

*Zasady społecznej gospodarki rynkowej zapisane są w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”

„Po pierwsze, społeczna gospodarka rynkowa została wskazana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20) jako podstawa ustroju gospodarczego kraju. Po drugie, także w Traktacie o Unii Europejskiej z 2007 r. wskazuje się, że ustrojową podstawą Unii jest społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Po trzecie, mimo konstytucyjnej rangi koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, w praktyce wyraźne są przejawy odstępstw od jej podstawowych zasad, w tym od zasady harmonizowania przemian gospodarczych, społecznych i ekologicznych, co przejawia się w rozmaitych, niesprzyjających należytej poprawie jakości życia ludzi, asymetriach. Zatem przeciwdziałanie tak charakterystycznemu obecnie dla współczesnego świata narastaniu tych asymetrii, staje się obecnie podstawowym wyzwaniem w polityce społeczno-gospodarczej wielu państw, w tym i Polski. Po czwarte, przełom cywilizacyjny jaki urzeczywistnia się w wyniku rewolucji cyfrowej, wiąże się z rozmaitymi dodatkowymi przejawami niedostosowań istniejących rozwiązań instytucjonalnych, tj. niedostosowań do wymogów nowej, cyfrowej gospodarki. Wiążą się z tym zjawiska nieładu instytucjonalnego. Wskazuje to tym samym na potrzebę refleksji nad optymalnym modelem ustroju społeczno-gospodarczego.”

VIDE: http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn-2018-02.pdf

Naszym największym problemem było zrozumienie faktu, że mimo zapisu w konstytucji RP w art.20  w Polsce przeważa według nas model gospodarki oparty o liberalizm i kapitalizm, które jak można sądzić słuchając opinii społeczeństwa, pozbawione są wszelkich zasad moralnych, a teraz zaczyna  się powracać po dwóch dekadach do porządku socjalistycznego — proponowany przez osoby oczekujące opiekuńczego państwa co najmniej w podstawowym wymiarze.

W zależności od opcji politycznej i lobby gospodarczego możemy także zauważyć : społeczną gospodarką rynkową — wynikającą wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, otwartą na świat gospodarkę — forsowaną przez Unię Europejską, a będącą skutkiem procesu globalizacji, podejście emocjonalno-narodowe, jakie w rzeczywistości realizowane jest przez polityków.

Jednak postanowiliśmy poświęcić lata pracy i cały nasz majątek na stworzenie podmiotów gospodarczych, które wypełnią zapis konstytucji w art.20, będą prowadzone o wartości jakie wyznajemy, będą przynosiły zyski, będą dbały o zrównoważony rozwój, będą dbały o środowisko, a także będą uwzględniały prawa i poglądy obywateli RP jednocześnie edukując i angażując lokalne społeczności w działania na rzecz osób potrzebujących z danej dziedziny realizując Ordoliberalizm w naszym wykonaniu.

Nasza idea jest oparta o ekonomię przyszłości w oparciu o model ordoliberalny promujący: dobroczynność z zysków, Ekologię- gospodarka cyrkularna, Prawa człowieka i angażowane lokalnej społeczności, zrównoważony rozwój poprzez sprzedaż produktów rzemieślniczych i regionalnych tzw.Patriotyzm gospoadarczy

Autor Tekstu Santa Cristina
Zwany też Krystianem Goliaszem.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JESCZE DZIŚ

Nasza działalność opiera się na: produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych, a także prowadzeniu akcji charytatywnych.

Our partners
ŚW.TOMASZ, SUMMA TEOLOGII, CZ.2-2, KW.26, ART. 6.

"Kochać to znaczy chcieć dobra drugiego"